Mutlu RES 5 Rüzgar Enerji Santrali


Mutlu RES 5 Rüzgar Enerji Santrali; Konya ili, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Maliye hazinesine ait arazi üzerinde yer almaktadır. Santralimiz 16.10.2020 tarihinde 46,8 MWm / 44MWe kurulu güç ile işletmeye geçmiştir.

Tesiste 13 adet Vestas V-136 3,6MW türbin bulunmakta olup, yıllık 154.000 MWh üretim yapması beklenmektedir.

Hibrit GES Projesi


25 MWh Hibrit GES projesi planlanmaktadır.