Müşteri Açık Rıza Metni

Veri Sorumlusu MUTLUER ENERJİ ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı, anlaşılmayan hususlarda aydınlatıldığımı ve Veri Sorumlusunun  kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, söz konusu metinlere ilişkin daha detaylı açıklamaları internet sitesinden öğrenebileceğim konusunda ikaz edildiğimi, şirket bünyesinde yer alan karekodlar ve belirli saatlerde yer alan kayıtlarla ayrıca süreç yönetiminin pekiştireleceği konusunda bilgilendirildiğimi, MÜŞTERİ Aydınlatma Metni'nin her bir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı, bir nüshasından tarafıma verildiğini,

Aydınlatma metninde kapsamı net olarak tayin edilerek tarafımdan alınan kişisel verilerim (KVKK 5.) ile özel nitelikte kişisel verilerim (KVKK 6.)'in işlenmesi konusunda özellikle çağrı merkezi kayıtları, alışveriş geçmişi bilgileri, site içi aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri, banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, ticari alışveriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, memnuniyet, kalite ve tavsiye anketleri konusunda açık rızam olduğunu,

İş bu kişisel verilerin özlük dosyasında ve diğer yasal fiziksel ve dijital saklama ortamlarında 6698 sayılı KVKK 4.madde kapsamında yer alan genel ilkelere uygun olarak bulundurulması konusunda açık rızam olduğunu

Söz konusu açık rızayı her zaman geri alabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi ve rıza metninin bir nüshasının tarafıma verildiğini,

Yukarıda yer alan verilerin yasal sınırlar dahilinde amaçla sınırlı olarak aydınlatma metninde yerini bulan yurt içi ve yurt dışı veri paylaşım gruplarına aktarılması konusunda açık ve aydınlatılmış rızam olduğunu,

6698 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında düzenlenen haklarım ve şikayet yollarım konusunda aydınlatılıp ihlal halinde veri sorumlusuna başvuru yapabilmek için başvuru formlarına nerden ulaşabileceğim ve şirketin süreç takip personeli ile nasıl irtibat kuracağım konusunda bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı,

Sonuç olarak Aydınlatma Metninde yer alan kategorilenmiş kişisel verilerimin yasal sınırlamalar içinde ve açık rızam doğrultusunda  işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına, saklama süreleri bitiminde imhasına ve imha tutanaklarında Ad Soyad bilgilerimin 3 yıl boyunca muhafazasına muvafakatım ve olurum olduğunu,

 

Kabul ve Taahhüt Ederim

 

 

Açık Rızam Yoktur

 

 

 

Lütfen El yazınız ile: Hür İrademle Kabul ve Taahhüt Ederim/ Açık Rıza Göstermediğimi Beyan Ederim Yazınız.

AD-SOYAD:

HUKUKİ İLİŞKİ: ÇALIŞAN ADAYI

TARİH:

İMZA: