İhlal Halinde Kvkk Şikayet Formu-İhlalin Bir Üçüncü Kişi Tarafından Tespiti Halinde

MUTLUER ENERJİ ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE

 

KONU: …/…/… tarihinde gerçekleşen kişisel veri ihlaliyle alakalı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusunun bilgilendirilmesi hakkında,

 

OLAYIN ÖZETİ:…………tarihinde ……kişisi/kişiler tarafından ………………yerinde ……………………….şeklinde …………… ilgili kişisinin kişisel verilerinin yasalara aykırı şekilde kullanıldığını görmüş bulunmaktayım. İş bu olaya ……………. kişileri de tanıktır. Söz konusu olayla alakalı bilgim ve görgüm bundan ibaret olup KVKK kapsamında yasal hak ve yükümlülüklerimin bilincinde olarak söz konusu durumun ve mahremiyetinin gereğini ifa edeceğim.

                                              

                                                                       Ad Soyad- TC: ………………

                                                                                  İmza

İrtibat Tel: